logo sub

Máy giặt

Tìm theo Giá bán

Tìm theo thương hiệu

  • Sanyo

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 08.39301412
    08.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Máy giặt Sanyo

MÁY GIẶT SANYO ASW-F800Z1T(S)

Khối lượng giặt: 8 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng nghiêng

Tiêu thụ nước: 125 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-F800Z1T(S)

5.600.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO AWD-D700VT(N)

Khối lượng giặt: 7 Kg

Loại máy giặt: Cửa trước

Lồng giặt: Lồng ngang

Tiêu thụ nước: 90 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO AWD-D700VT(N)

11.000.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO AWD-D800T

Khối lượng giặt: 8 Kg

Loại máy giặt: Cửa trước

Lồng giặt: Lồng ngang

Tiêu thụ nước: 93 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO AWD-D800T

16.500.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-U125ZT(S)

Khối lượng giặt: 12.5 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng đứng

Tiêu thụ nước: 205 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-U125ZT(S)

8.600.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900ZT(S)

Khối lượng giặt: 9 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng nghiêng

Tiêu thụ nước: 130 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900ZT(S)

8.200.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750VT (N)

Khối lượng giặt: 7.5 Kg

Loại máy giặt: Cửa trước

Lồng giặt: Lồng ngang

Tiêu thụ nước: 90 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750VT (N)

7.900.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900HT(S)

Khối lượng giặt: 9 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng nghiêng

Tiêu thụ nước: 130 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900HT(S)

7.900.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750T (W)

Khối lượng giặt: 7.5 Kg

Loại máy giặt: Cửa trước

Lồng giặt: Lồng ngang

Tiêu thụ nước: 90 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750T (W)

7.800.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ90ZT(S)

Khối lượng giặt: 9 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng đứng

Tiêu thụ nước: 118 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ90ZT(S)

6.900.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT(S)

Khối lượng giặt: 8.5 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng nghiêng

Tiêu thụ nước: 125 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT(S)

6.300.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-S90ZT(H)

Khối lượng giặt: 9 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng đứng

Tiêu thụ nước: 125 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-S90ZT(H)

5.800.000 VNĐ

Đặt hàng
MÁY GIẶT SANYO ASW-U800Z1T(S)

Khối lượng giặt: 8 Kg

Loại máy giặt: Cửa trên

Lồng giặt: Lồng nghiêng

Tiêu thụ nước: 125 lít

Bảo hành: 24 tháng

MÁY GIẶT SANYO ASW-U800Z1T(S)

5.800.000 VNĐ

Đặt hàng
Len dau trang