logo sub

Tủ lạnh

Tìm theo Giá bán

Tìm theo thương hiệu

  • Electrolux

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 08.39301412
    08.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Tủ lạnh Electrolux

TỦ LẠNH ELECTROLUX ESE5687SB-TH

Dung tích: 549 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ESE5687SB-TH

34.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EME3500SA-RVN

Dung tích: 335 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 3 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EME3500SA-RVN

12.790.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200PE-RVN

Dung tích: 320 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200PE-RVN

11.390.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB2600PA-RVN

Dung tích: 258 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB2600PA-RVN

8.390.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE5107SD

Dung tích: 510 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE5107SD

16.300.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE4407SD

Dung tích: 440 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE4407SD

13.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3500SA-RVN

Dung tích: 350 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3500SA-RVN

11.800.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EME2600SA-RVN

Dung tích: 260 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 3 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EME2600SA-RVN

11.590.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200SC-RVN

Dung tích: 320 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200SC-RVN

11.590.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB3500PA-RVN

Dung tích: 350 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB3500PA-RVN

11.200.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE3500SE-RVN

Dung tích: 350 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE3500SE-RVN

11.000.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3200SA-RVN

Dung tích: 321 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3200SA-RVN

11.000.000 VNĐ

Đặt hàng
Len dau trang