logo sub

Tủ lạnh

Tìm theo Giá bán

Tìm theo thương hiệu

  • Hitachi

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 08.39301412
    08.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Tủ lạnh Hitachi

TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBW)

Dung tích: 365 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 3 cửa

Công nghệ làm lạnh: Minus Zero

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBW)

17.700.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)

Dung tích: 305 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 3 cửa

Công nghệ làm lạnh: Air Jet Flow

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)

16.600.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-Z440EG9D(SLS)

Dung tích: 365 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Minus Zero

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-Z440EG9D(SLS)

11.750.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-V440PGV3D (SLS)

Dung tích: 365 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Quạt kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-V440PGV3D (SLS)

12.400.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3D (SLS)

Dung tích: 335 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Quạt kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3D (SLS)

11.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-VG440PGV3 (GBW)

Dung tích: 365 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Quạt kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-VG440PGV3 (GBW)

13.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3 (GBK)

Dung tích: 335 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Quạt kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3 (GBK)

12.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9D (SLS)

Dung tích: 395 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Minus Zero

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9D (SLS)

12.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)

Dung tích: 290 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Air Jet Flow

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)

Liên hệ

Đặt hàng
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(PBK)

Dung tích: 290 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Air Jet Flow

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(PBK)

Liên hệ

Đặt hàng
Len dau trang