logo sub

Tủ lạnh

Tìm theo Giá bán

Tìm theo thương hiệu

  • Sanyo

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 08.39301412
    08.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Tủ lạnh Sanyo

TỦ LẠNH SANYO SR-PQ345RB(SB)

Dung tích: 301 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-PQ345RB(SB)

8.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-PQ285RB(SB)

Dung tích: 252 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-PQ285RB(SB)

8.000.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-Q345RB(SS)

Dung tích: 301 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-Q345RB(SS)

8.000.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-Q285RB(SS)

Dung tích: 252 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá dưới - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-Q285RB(SS)

7.300.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-P25MN(ST)

Dung tích: 245 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-P25MN(ST)

6.800.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-U25MN(SU)

Dung tích: 245 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-U25MN(SU)

6.400.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-P21MN(ST)

Dung tích: 207 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-P21MN(ST)

6.300.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-P205PN(ST)

Dung tích: 205 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-P205PN(ST)

6.000.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-U205PN(SU)

Dung tích: 205 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-U205PN(SU)

5.800.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-S205PN(SN)

Dung tích: 205 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-S205PN(SN)

5.200.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-U185PN(SU)

Dung tích: 180 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-U185PN(SU)

4.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SANYO SR-S185PN(SN)

Dung tích: 180 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Đa chiều

Không đóng tuyết

Bảo hành: 24 tháng

TỦ LẠNH SANYO SR-S185PN(SN)

4.700.000 VNĐ

Đặt hàng
Len dau trang