logo sub

Tủ lạnh

Tìm theo Giá bán

Tìm theo thương hiệu

  • Sharp

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 08.39301412
    08.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Tủ lạnh Sharp

TỦ LẠNH SHARP SJ-X60LWB-ST

Dung tích: 538 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Turbo X Cooling

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-X60LWB-ST

33.700.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-FP79V-BK

Dung tích: 605 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-FP79V-BK

27.000.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-FP74V-BK

Dung tích: 556 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-FP74V-BK

21.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-E62M-SL

Dung tích: 577 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Turbo X Cooling

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-E62M-SL

18.900.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-FB74V-SL

Dung tích: 556 lít

Kiểu tủ: Side By Side - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-FB74V-SL

18.700.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-XP430PG-BK

Dung tích: 394 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-XP430PG-BK

12.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-XP400PG-BK

Dung tích: 364 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-XP400PG-BK

11.700.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-P625G-SL

Dung tích: 583 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-P625G-SL

11.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-P585G-SL

Dung tích: 541 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-P585G-SL

10.500.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-P585M-SL

Dung tích: 541 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Kép

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-P585M-SL

9.800.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-211E-SL

Dung tích: 182 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Gián tiếp

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-211E-SL

5.300.000 VNĐ

Đặt hàng
TỦ LẠNH SHARP SJ-212E-SS

Dung tích: 182 lít

Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cửa

Công nghệ làm lạnh: Gián tiếp

Không đóng tuyết

Bảo hành: 12 tháng

TỦ LẠNH SHARP SJ-212E-SS

5.300.000 VNĐ

Đặt hàng
Len dau trang