logo sub

Hỗ trợ trực tuyến

  • KINH DOANH 1 028.39301412
    028.39301412 KINH DOANH 1
  • KINH DOANH 2 0913 726 120
    0913 726 120 KINH DOANH 2

Phương thức thanh toán

Đối với mỗi đơn đặt hàng, khách hàng sẽ thực hiện việc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trực tiếp cho nhân viên giao nhận ngay ở thời điểm nhận hàng tại địa chỉ do khách hàng yêu cầu (COD).
Len dau trang